Smittevern/Covid19

Mennesket er skapt for fellesskap. Og vi kjenner alle at det er utfordrende med å holde avstand og stadig tenke på smittevern. Etter en tid der vi hadde digitale gudstjenester har vi nå anledning til å møtes til skikkelige gudstjenester. Alt er ikke helt som det pleier, men med visse tiltak kan vi ha gode og viktige samlinger.

Vi driver våre gudstjenester i tråd med myndighetenes anbefalinger og i samarbeid med kommuneoverlegen i Kristiansand kommune. Dette innebærer at vi pr. nå (mai 2020) har maksbegrensning på 50 besøkende på gudstjenesten. Alle som kommer skriver seg opp i en logg med navn og telefonnummer, dette for eventuell fremtidig smittesporing. Vi setter opp
alle sitteplasser med en meters mellomrom, men med anledning for familier til å sitte tetter sammen.

Du finner håndsprit lett tilgjengelig like ved inngangen. Vi har gode rutiner pårenhold av lokalene. Vi har ikke kaffepause i denne perioden, men ved fint vær spanderer vi en is ute etter gudstjenesten.

Vi vil gjerne at du skal kjenne at det er trygt å komme pågudstjeneste. For deg som er i risikogruppe og ønsker å holde deg hjemme kan du finne
talene her.

Også våre smågrupper tar de nødvendige smittevernhensyn og dette er fleksible møtepunkter som vi oppretteholder så langt det er mulig, tilpasset smittesituasjon og gjeldende anbefalinger. Gruppene har så langt vært holdt digitale på diverse platformer, noen har vært utendørs og noen har møttes i hjemmene.

Vi ser mer enn noen gang at det er
viktig å være sammen og vi legger vekt på å få til felleskap for alle. Ta kontakt dersom du ønsker å være med i en smågruppe.