Dette skjer hos Kristiansand Vineyard

«Byens Beste Venn»

Gudstjenester

Hver søndag kl 1100 har vi Gudstjeneste hos Kristiansand Vineyard. Vi ønsker å invitere deg inn i et felleskap hov du blir inkludert, inspirert og involvert i Vineyard familien.

Sammen uforsker vi hvordan troen på Jesus er relevant for våre liv i dag. Som menighet vil vi gjøre en forskjell for byen vår og for menneskene i den. Vår visjon er å være byens beste venn.

Etter Gudstjenesten har vi gratis cafè med kaffe og kaker

Vineyard Kids

Under Gudstjenestene har vi et opplegg for Vineyard Kids 0-12 år basert på opplegget fra Søndagsskolen Norge. Vi tror at også barna kan oppleve Guds nærvær og ta del i det fantastiske livet Jesus tilbyr oss.

Hjerterommet

Menigheten driver Hjerterommet, en gratis klesbutikk for mennesker som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Denne er åpen onsdager kl 1700-1900 etter avtale. For mer informasjon se: https://www.facebook.com/hjerterommetkrs

Trekanten Åpen Barnehage

Velkommen til Trekanten Åpen Barnehage. Et tilbud til deg som er hjemme med barn på dagtid!
Tirsdag, Onsdag og Torsdag kl 0900-1430
Barnehagen er drevet med statstilskudd og eies av Kristiansand Vineyard. Den er et gratistilbud til barn som ikke har en barnehageplass og for barn som har et redusert tilbud i vanlig barnehage. En førskolelærer står for det pedagogiske
opplegget. Hun hjelper til med råd og veiledning angående barna
Vi serverer gratis lunch. For mer informasjon se: https://www.facebook.com/groups/1382264535123940

Bruktkjelleren

Menigheten driver også bruktkjelleren hvor halvparten av overskuddet går ut til mennesker i nød og det øvrige går til egne prosjekter for å gjøre en forskjell i menneskers liv. Bruktkjelleren er normalt åpent lørdager 1100-1500

For mer informasjon se: https://www.facebook.com/Bruktkjelleren-1237897633026525

Husgrupper

I Vineyard har vi flere husgrupper / smågrupper som møtes på tirsdager eller onsdager. Gruppene møtes i hjemmene og er et fantastisk sted å dele tro og liv. Dersom du er interessert i å bli med i en husgruppe ta gjerne kontakt med oss på mail info.kristiansand@vineyard.no eller på messenger via vår facebook gruppe: https://www.facebook.com/kristiansandvineyard

Enter / Ungdomsarbeid

Vi har nylig startet med «Enter» et tilbud for Tweens (6.-8.trinn) ca en gang i måneden fra kl 1800-2030 med massevis av forskjellige aktiviteter, følg med på vår facebook side for mer informasjon