Er du ny?

HVEM ER VI?

Vineyard-bevegelsen er et internasjonalt fellesskap med menigheter over hele verden. Vi samarbeider tett med menighetene som er tilknyttet Vineyard Nordic. Som menighet har vi fokus på et godt fellesskap, der man kan vokse i tro, elske byen vår og følge Jesus.

Kristiansand Vineyard vil være en menighet hvor du føler deg hjemme!
Vi ønsker å invitere deg inn i et fellesskap hvor du blir inkludert, inspirert og involvert.
Sammen utforsker vi hvordan troen på Jesus er relevant for våre liv i dag.

Som menighet vil vi gjøre en forskjell for byen vår og menneskene i den.

Vår visjon er er å være Byen Beste Venn!


Du er hjertelig velkommen akkurat som du er.

Vi ønsker å se mennesker tre inn i det livet Gud har for hver og en.


Bibelen er styrende for vår tro og vår tjeneste. Vår lengsel er å kjenne og forstå Bibelen, hva den sier og oppleve det livet den beskriver. Vi omfavner hele spekteret av Rikets tjenester, fra å forkynne evangeliet om Jesus, helbredelse, og utfrielse til tjeneste for de fattige. Vineyard omfavner en praksis som inkluderer intim og personlig tilbedelse, utrustning av vanlige troende til tjeneste, en relasjon til og ledelse av Den Hellige Ånd, og å ta det i Guds misjon i verden.

Ta gjerne kontakt med oss på facebook eller send oss en mail på info.kristiansand@vineyard.no dersom du har spørsmål